Kokeisiin valmistautuminen ja lukeminen

Suomessa kymmenenvuotinen oppivelvollisuus tekee koulusta jokaiselle lapselle suuren osan elämää. Tämän jälkeen useimmilla opiskelu jatkuu edelleen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tai yleissivistävässä lukiossa, josta koulupolku voi edelleen viedä joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Valitettavan moni kadottaa lapsuudessa vallitsevan innon uuden oppimiseen. Osittain tähän ehkä vaikuttavat opiskelun tuottamat haasteet sekä etenkin yläasteella merkittävästi kasvavat kokeiden määrät. Kehnoiksi putoavat arvosanat laskevat opiskelumotivaatiota entisestään ja monella herää myös huoli todistuksen riittämättömyydestä jatko-opintoihin.

Koulusta kunnialla suoriutuminen onnistuu toisilta lähes yhtä vaivattomasti kuin hengittäminen, kun taas toiset takkuavat tenttikirjojen parissa tunteja sisäistääkseen edes osan opiskeltavasta alueesta. On kuitenkin olemassa joitakin asioita, joiden avulla omaa opiskelua voi tehostaa – ja tätä kautta myös suoriutua kokeista paremmin. Pohjana on itselle sopivan opiskelutekniikan löytäminen.

1. Aloita ajoissa!

Kaikki varmasti tietävät, että kokeisiin lukeminen viimeisenä iltana harvoin johtaa positiiviseen lopputulokseen. Vanha sanonta ”Kertaus on opintojen äiti” pätee täydellisesti kokeisiin lukemiseen, sillä juuri tästä siinä tulisi olla kyse – jo opitun kertaamisesta. Opiskellessasi aktiivisesti jo ennen kuin koepäivä on edes tiedossa, muutamaa päivää ennen koetta voit helposti palauttaa mieleesi tärkeimpiä asioita jo oppimistasi asioista.

2. Muista tauot

Toinen syy sille, miksi kokeisiin lukemista ei kannata jättää viime tippaan on taukojen merkitys. Lukemiseen keskittyminen on helpompaa, kun luet pieniä osia kerralla sen sijaan, että yrittäisit takoa päähäsi koko koealueen yhdellä istumalla. Päätä siis etukäteen rytmi kokeisiin lukemiselle. Voit esimerkiksi lukea 45 minuuttia ja pitää tämän jälkeen vartin tauon.

3. Hahmota kokonaisuus

Ennen kuin alat harjoittelemaan jokaista vuosilukua ja nippelitietoa, keskity hahmottamaan koealue kokonaisuutena. Silmäile sisällysluetteloa ja selaa koko alue läpi nopeasti, jolloin voit palauttaa mieleesi ne asiat, joita tunneilla on opeteltu. Jos opiskelet esimerkiksi historian kokeeseen, voit piirtää pikaisesti aikajanan, johon merkitset tärkeimmät tapahtumat. Mieti aina ensin, mistä kappaleessa on kyse ja varmista myös, että oikeasti ymmärrät lukemasi. Ulkoa opetteleminen ei ole tehokasta, sillä tällöin luetut asiat myös unohtuvat helposti.

4. Kertaa myös lukemisen aikana

Luettuasi esimerkiksi yhden kappaleen kirjasta, tee itsellesi tiivistelmä tärkeimmistä asioista. Hyödynnä tässä tekniikkaa, joka toimii juuri omalla kohdallasi. Voit esimerkiksi kertoa asiat toiselle tai itsellesi ääneen, piirtää ajatuskartan tai listata asioita ranskalaisilla viivoilla. Kokeilemalla erilaisia tapoja voit huomata, että toisia tekniikoita hyödyntäen asioiden painaminen mieleen on helpompaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *