Tietotekniikka suomalaisissa kouluissa

1900-luvun lopulla alkanut digitaalinen vallankumous jatkuu vielä tänäkin päivänä. Yhteiskuntamme teknologistuu edelleen kasvavassa määrin, mikä näkyy käytännössä niin arjessa kuin useimmilla eri ammattialoillakin. Teknologian kehittyminen tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Se on avannut ovia kokonaan uusille ammateille ja elinkeinoaloille, joista esimerkkinä viime vuosikymmenen aikana räjähdysmäiseen suosioon noussut peliteollisuus. Toisaalta nykyään myös useissa perinteisissä ammateissa vaaditaan vähintään tietotekniikan perusteiden hallitsemista. Tähän haasteeseen pyritään nykyään vastaamaan jo koulun alaluokilta alkaen yhdistämällä opetukseen erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten opiskelua tietokoneella tai tabletilla.

Tietotekniikka koulussa

Peruskoulun alaluokkien opetussuunnitelmasta tietotekniikkaa ei löydy varsinaisena omana oppiaineenaan. Usein tietotekniikan osaamista harjoitellaankin hyödyntämällä sitä eri oppiaineissa käyttämällä opetuksessa esimerkiksi tabletteja. Peruskoulun yläluokilla, eli 7-9. luokilla, tietotekniikka on ollut valinnainen oppiaine vuodesta 1984 alkaen. 1990-luvulla tietotekniikan merkitystä ryhdyttiin yhä enemmän painottamaan osana oppiaineiden välistä integraatiota, jolloin se pyrittiin sisällyttämään osaksi muuta opetusta.

Yläasteen valinnainen tietotekniikka harjoittaa kattavasti tietokoneen käsittelyn perustaitoja. Näitä ovat esimerkiksi tekstinkäsittely, taulukkolaskenta sekä erilaiset internetin käyttöön liittyvät osa-alueet, kuten sähköpostin käyttäminen ja tiedonhaku. Lisäksi useissa kouluissa opetusohjelmaan voi sisältyä myös ohjelmoinnin perusteet. Suhteellisen uutena osana tietotekniikan opetusta on myös sosiaaliseen mediaan liittyvät asiat.

Miksi opiskella tietotekniikkaa?

Tietotekniikan suosio oppiaineena on kokenut pienen romahduksen tultaessa 90-luvun alusta nykypäivään. Tämä selittyy osittain sillä, että tietotekniikka on osa joka päiväistä elämää, ja käytännössä jokaisen kotoa löytyy nykyään tietokone.

Nuorena opituista ATK-taidoista on hyötyä myöhemmin työelämässä. Lisäksi nämä luovat erinomaisen pohjan myös varsinaisesti tietokoneiden parissa työskentelylle. Taitavia ohjelmoijia ja graafisia suunnittelijoita tarvitaan esimerkiksi jatkuvasti kasvavalle pelialalle. Mielenkiintoinen peliala tarjoaa monia eri uravaihtoehtoja. Perinteisten tietokone- ja mobiilipelien lisäksi voit päästä mukaan suunnittelemaan käytännössä kokonaan internetiin siirtyneitä kasinopelejä. Tulevana työnantajana voi olla esimerkiksi trendikäs ja suomalaistenkin suosima Casumo, jonka kasvavasta pelivalikoimasta löytyy niin perinteiset kolikkopelit kuin tuoreimmat uutuudet. Kasinopelien suunnittelussa yhdistyvät ohjelmointitaidot ja visuaalinen osaaminen sekä työn vastuullisuus. Usein yli maiden rajojen toimivat työryhmät avaavat myös tietä kansainvälistymiselle.

Tietotekniikan opiskelusta on myös hyötyä arjen kannalta. Esimerkiksi tietoturva-asioiden hallitseminen sekä sosiaalisen median eri puolien ymmärtäminen on tärkeää jokaiselle tietokoneen käyttäjälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *